SPACE STADIUM

SPACE STADIUM

ได้เวลาที่ชาวอิเมจิเนียจะได้ทำภารกิจสำคัญประจำวันกันแล้ว มาเพิ่มแสงให้กับดวงดาวกันเถอะ! เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับเสียงที่แตกต่างกันไปของกระดิ่งระฆังพร้อม ๆ กับรับแรงบันดาลใจจากโลกอวกาศ