Lunar New Year 2019

Lunar New Year 2019

ตรุษจีนนี้อิเมจิเนียขอมอบอั่งเปาส่วนลดตั้งแต่ 5%-15% ให้กับลูกค้า
เพียงซื้อบัตรเข้าเมืองอิเมจิเนีย ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ก็รับสิทธิ์จับซองอั่งเปาส่วนลดมาใช้ในครั้งต่อไปได้เลย !
แล้วมาจับอั่งเปากันได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2562 นี้