Drop the Coin !

Drop the Coin !

วันเด็กนี้ พี่อาโอะและเพื่อนๆ ชาวอิมเมจิเนียนขอชวนน้องๆ มาร่วมทำกระปุกออมสินสุดน่ารัก

ในกิจกรรมเวิร์คช็อป “Drop the Coin!” ไว้ใช้เก็บเงินออมของน้องๆ ทุกคน

แล้วมาเจอกันที่อิมเมจิเนีย ระหว่างวันที่ 11-31 มกราคมนี้นะ!