แนวคิดของเรา

อิเมจิเนียคือที่ๆเด็กๆสามารถ
เรียนรู้นอกห้องเรียน
สำรวจความคิด
ค้นพบวิธีการสร้างสรรค์ใหม่ๆ
เติมพลังให้ความสงสัยใคร่รู้ 
ไปสู่การเติบโตของเมล็ดพันธุ์แห่งจินตนาการของพวกเขา

Show More...

เรื่องราวของ IMAGINIA

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพร้อมๆกับโลกใบนี้ มีดินแดนแห่งหนึ่ง ดินแดนที่มีผืนดินเป็นกลุ่มก้อนเฆมก่อตัวรวมกัน ชาวเมืองทุกคนมีหน้าที่สำคัญคือการสร้างจินตนาการเพื่อเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงเมืองแห่งนี้ ยิ่งชาวเมืองผลิตจินตนาการได้มาก จินตนาการจะถูกมัดรวมเป็นก้อนกลมๆ กลายเป็นดวงดาวที่เห็นได้จากโลกของเรานั่นเอง

Show More...

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม

ชั้น 3 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

(662)-664-8338

info@imaginiaplayland.com

Social Network

Icons made by <a href="https://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a>Icons made by <a href="https://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a>Icons made by <a href="https://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon">www.flaticon.com</a>

ส่งข้อความถึงเรา