Our Story

Our Story


กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพร้อมๆกับโลกใบนี้ มีดินแดนแห่งหนึ่ง ดินแดนที่มีผืนดินเป็นกลุ่มก้อนเฆมก่อตัวรวมกัน ชาวเมืองทุกคนมีหน้าที่สำคัญคือการสร้างจินตนาการเพื่อเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงเมืองแห่งนี้ ยิ่งชาวเมืองผลิตจินตนาการได้มาก จินตนาการจะถูกมัดรวมเป็นก้อนกลมๆ กลายเป็นดวงดาวที่เห็นได้จากโลกของเรานั่นเอง ดินแดนแห่งนี้มีชื่อว่าอิเมจิเนีย เมืองแห่งจินตนาการ มาเติมจินตนาการของพวกเธอและดูแลเมืองของเรากันเถอะ!

ยิ่งชาวเมืองผลิตจินตนาการได้มาก จินตนาการจะถูกมัดรวมเป็นก้อนกลมๆ กลายเป็นดวงดาวที่เห็นได้จากโลกของเรานั่นเอง ดินแดนแห่งนี้มีชื่อว่าอิเมจิเนีย เมืองแห่งจินตนาการ มาเติมจินตนาการของพวกเธอและดูแลเมืองของเรากันเถอะ!