DRAGON CAVE

DRAGON CAVE

ส่วนเชื่อมต่อกับ Dream Jungle สู่ถ้ำมังกร Dragon Cave เป็นลานลอยฟ้าเพื่อให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับลูกบอลใหญ่ยักษ์ด้านบน