DREAM JUNGLE

DREAM JUNGLE

เตรียมตัวให้พร้อม!!แล้วมาปีนป่ายไปใน Dream Jungle สร้างจากความร่วมมือของศิลปินสิ่งทอ ผสานวิศวกรรมศาสตร์ กลายมาเป็น Netscape ที่ปีนป่ายสุดสนุกแห่งแรกใน ASEAN โซนที่จะดึงพลังของเด็กๆ ออกมา เสริมสร้างร่างกายและฝึกการทรงตัว