IMAGINIA FORT

IMAGINIA FORT

ป้อมปราการของอิเมจิเนียนี้เป็นที่ฝึกฝนพลังของเด็กน้อยอายุไม่เกิน 4 ขวบ ที่สามารถคลาน ปีน หรือลื่นม้าลื่นเล็กเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross motor development) ที่นี่ยังมีรูปทรงขนาดมหึมาสำหรับนักสำรวจตัวเล็กๆไว้ออกกำลังด้วยนะ