TIME TUBE SLIDER

TIME TUBE SLIDER

อุโมงค์ทะลุเวลาของ IMAGINIA มาพบประสบการณ์แปลกใหม่ และไม่เหมือนที่ไหนในอาเซียน
กับสไลเดอร์โปร่งทะลุภูเขา ที่พร้อมจะเปล่งแสงจินตนาการตามการเล่นของเด็กๆ
มามันส์สุดๆ กับประสบการณ์ในอุโมงค์ที่ทุกคนต้องลองด้วยตัวเอง