ชุดของเล่นไม้เสริมพัฒนาการ จำนวน 69 ชิ้น

ชุดของเล่นไม้เสริมพัฒนาการ จำนวน 69 ชิ้น

ชุดของเล่นไม้เสริมพัฒนาการ จำนวน 69 ชิ้น ที่สามารถนำมาต่อเป็นตัวละคร สิ่งของ และเกมต่างๆ ได้ไม่จำกัดรูปแบบ มีส่วนช่วยพัฒนาการของเด็กๆ ทั้งด้านทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อ ทักษะการคิด ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเปิดกว้างเพื่อพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ สามารถเล่นสนุกกันได้ทั้งครอบครัว