Mug Painting Workshop

Mug Painting Workshop

ชาวอิเมจิเนี่ยนขอชวนน้องๆ ทุกคนมาร่วมทำกิจกรรมเวิร์คช็อป "Mug Painting"
เพ้นท์แก้วตามจินตนาการ เพื่อนำไปใช้ส่วนตัวหรือนำไปมอบเป็นของขวัญแด่เพื่อนๆ
แล้วมาพบกันที่อิเมจิเนีย โซนเวิร์คช็อป ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคมนี้