KIDDEEPASS

KIDDEEPASS

เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น! เมื่อซื้อบัตรเข้าที่เมือง IMAGINIA ผ่านทาง KIDDEEPASS application
แล้วนำรหัสการซื้อมาแสดงที่ IMAGINIA ได้แล้ว วันนี้!