M CARD PROMOTION

M CARD PROMOTION

M Card โปรโมชั่น!
เพียงแสดงหน้าบัตร M Card ที่จุดจำหน่ายตั๋วของ IMAGINIA Playland รับส่วนลดดังนี้

รับส่วนลด 10% เมื่อแสดงบัตร Scarlet M Card,Platinum M Card หรือ SCBM LEGEND & LUXE

รับส่วนลด 5% เมื่อแสดงบัตร General M Card, Expatriate M Card หรือ Prestige M Card, SCBM LIVE

รับส่วนลด 5% เมื่อแสดงบัตร Platinum Tourist Card หรือ Gold Tourist Card คู่กับหนังสือเดินทาง
(สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เท่านั้น)

พิเศษ!ใช้คะแนนในบัตร M Card ทุกประเภทเท่ายอดซื้อ แลกรับส่วนลด 15% พร้อมรับคะแนนคูณ 2 เท่า