Stamp Card

Stamp Card

มาเก็บแสตมป์เข้าเมืองอิเมจิเนียกันเถอะ! 
รับแสตมป์ 1 ดวง เมื่อซื้อบัตรเข้าเมืองอิเมจิเนียสำหรับเด็ก 1 ใบ พร้อมกับผู้ใหญ่ 1 ใบ
สะสมให้ครบ 3 ดวงแล้วรับคูปองไปทำเวิร์คช็อปฟรีไปเลย!
รีบมาสะสมแสตมป์กันนะ :-)

เงื่อนไข
1. รับแสตมป์ 1 ดวงเมื่อซื้อบัตรเข้าเมืองอิเมจิเนียสำหรับเด็ก 1 ใบ พร้อมกับผู้ใหญ่ 1 ใบ
2. สะสมแสตมป์ครบ 3 ดวง เพื่อรับคูปองเวิร์คช็อป มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 ใบ
3. จำกัดการรับแสตมป์ได้ 1 ดวงต่อวัน
4. สามารถสะสมแสตมป์ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 และนำมาแลกคูปองได้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563