Swensen's Promotion

Swensen's Promotion

พี่อาโอ๊ะมีข่าวดีมาบอกนัองๆครับ! 

สำหรับลูกค้าSwensen's สามารถแสดงบัตร kids member card

เพื่อซื้อตั๋วเข้าเล่นที่เมืองอิเมจิเนียในราคาพิเศษได้ตั้งแต่ 1 เมษายนนี้

จนถึง 31 ธันวาคม 2562 เลยนะครับ! แล้วมาพบกันนะครับ ^^