School Visit

School Visit

School Visit

อิเมจิเนีย ขอเชิญชวนโรงเรียนพานักเรียนมาทัศนศึกษา

ร่วมเปิดประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ผ่านการเรียนรู้จากการเล่น

กิจกรรมศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม และการเล่นแบบคิดวิเคราะห์ที่ได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละวัย

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมดุลทั้งสี่ด้าน ร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก กระบวนคิดและความคิดสร้างสรรค์

สนใจจองทัศนศึกษา ติดต่อสอบถามได้ที่

02-664-8338


มาปลูกจินตนาการกันเถอะ

อิเมจิเนียคือสวนสนุกปลูกจินตนาการที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมดุลทั้งสี่ด้าน

ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก กระบวนคิดและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้จากการเล่น 

มาร่วมเปิดประสบการณ์และปลูกจินตนาการของนักเรียนตัวน้อย ที่อิเมจิเนียกันนะครับสนใจจองทัศนศึกษา สอบถามได้ที่

097-028-8388

02-664-8338